1

Source: Ročenka Geologického ústavu Dionýza Štúra za rok 1990 - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1991 - S. [?]
Subjects: ...energia geotermálna reinjektáž Slovensko Geologický ústav D. Štúra, Bratislava úlohy štátne analýzy...
Book Chapter
2

Source: Ročenka Geologického ústavu Dionýza Štúra za rok 1990 - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1991 - S. [?]
Subjects: ...energia geotermálna reinjektáž Slovensko Geologický ústav D. Štúra, Bratislava úlohy štátne analýzy...
Book Chapter