Similar Items: Desiata výročná správa Štátneho dievčenského reálneho gymnázia v Košiciach za školský rok 1929-30.

Topic: gymnáziá