Similar Items: Erodované spustnuté pôdy Slovenska /

Topic: krajinná ekológia

Topic: ochrana pôdy

Author: Midriak, Rudolf, 1939-