Databáza obsahuje záznamy retrospektívnej článkovej bibliografie z periodík vychádzajúcich na území východného Slovenska v rokoch 1901 – 1918, ktoré sú priebežne dopĺňané. V databáze sa okrem toho nachádzajú záznamy vednoodborovej a regionálnej bibliografie z knižnej a periodickej tlače z oblasti hutníctva, baníctva, geológie, rómskej problematiky, regionálneho rozvoja a regionálnych osobností spätých s východným Slovenskom od roku 1994. Tieto oblasti sa v súčasnosti nespracovávajú a existujúce záznamy neaktualizujeme.