Email Record: Pitná aj liečivá voda, zdroj príjmov