Email Record: Hydrogeotermálne zhodnotenie Skorušínskej depresie =