Databáza vednoodborovej a regionálnej bibliografie obsahuje záznamy z knižnej a periodickej tlače z oblasti hutníctva, baníctva, geológie, rómskej problematiky a regionálneho rozvoja od r. 1994 a záznamy retrospektívnej článkovej bibliografie z periodík vychádzajúcich na území východného Slovenska v rokoch 1901–1918. Súčasťou katalógu je aj databáza regionálnych osobností spätých s východným Slovenskom.