1
by Caňo, František, Straka, Peter, Ženiš, Pavel
Source: Geologické práce - Bratislava : Východoslovenská panva, 1993 - S. 35-38
Book Chapter
5
by Salaj, Jozef
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 1990 - S. 21-25
Book Chapter
6
by Jeleň, Stanislav
Source: Mineralia slovaca - Roč. 26, č. 1(1994), s. 63-66
Article
7
by Sachan, Himanshu Kumar
Source: Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991 - S. 215-231
Book Chapter
8
by Turanová, Lídia, Turan, Ján
Source: Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990 - S. 139-151
Book Chapter
9
by Čabalová, Darina
Source: Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990 - S. 225-236
Book Chapter
10
by Šímová, Mária
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987 - S. 85-109
Book Chapter
11
by Zimák, Jiří, Gába, Zdeněk
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, 95 - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989 - S. 73-76
Book Chapter
12
13
by Žítt, Jiří
Source: Časopis pro mineralogii a geologii - Roč. 37, č. 2(1992), s. 145-154
Article
14
by Malatinský, Kazimír
Source: Tretia balneohistorická konferencia - Žilina : IGHP, 1986 - S. 211-222
Book Chapter
15
by Hrabovecká, G., Groch, J., Petriľáková, T.
Source: Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - , č. 11(1986), s. 18-20
Article
16
by Tkáčik, Pavol
Source: Slovenské kúpele - Roč. 7, č. 8(1965), s. 158
Article
17
by Hovorka, Dušan, Dubíková, Katarína
Source: Mineralia slovaca - Roč. 27, č. 2(1995), s. 106-112
Article
18
by Böhm, Vavrinec
Source: Príroda a spoločnosť - Roč. 10, č. 19(1961), s. 14-16
Article
19
by Rakús, Miloslav
Source: Slovak geological magazine - , č. 2(1995), s. 165-170
Article
20
by Böhm, Vavrinec
Source: Príroda a spoločnosť - Roč. 10, č. 19(1961), s. 14-16
Article