1
by Nédli, Zsuzsanna, Szabó, Csaba, Dégi, Júlia
Source: Geologica carpathica - Roč. 66, č. 6 (2015), s. 499-514
Subjects: ...alkalické čadiče...
Article
2
by Balogh, Kadosa, Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav, Orlický, Oto, Túnyi, Igor, Vass, Dionýz
Source: Geologica Carpathica - Roč. 47, č. 1(1996), s. 21-30
Subjects: ...čadiče horniny vyvrelé...
Article
3
by Pollard, John-Paul J., Böhnel, Harald, Sherwood, Graham J.
Source: Geologica carpathica - Roč. 49, č. 1 (1998), s. 5-14
Subjects: ...čadiče petromagnetizmus pliocén kvartér Mexický záliv štúdie...
Article
5
by Šejnoha, Jiří
Source: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : 4. ročník bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2005 - S. 463-471
Subjects: ...stokové siete stavebné prvky tavený čadič...
Book Chapter
6
by Huraiová, Monika, Hurai, Vratislav, Paquette, Jean-Louis
Source: Acta geologica slovaca AGEOS - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 37-50
Subjects: ...alkalický čadič...
Article
7
by Kiss, Gabriella B., Oláh, Erika, Zaccarini, Federica, Szakáll, Sándor
Source: Geologica carpathica - Roč. 67, č. 1 (2016), s. 105-115
Subjects: ...čadič...
Article
8
by Konečný, V., Balogh, K., Lexa, J.
Source: Geologica carpathica - Roč. 50, špec. č. (1999), s. 112-115
Subjects: ...čadič alkalický datovanie K/Ar neogén štvrtohory Západné Karpaty (Slovensko)...
Article