1

Source: Felsö-Zemplén - Roč. 9, č. 47 (01.12.1904) s. 2
Subjects: ...činnosť charitatívna - činnosť sociálna - Uhorsko - Michalovce - výzvy...
Article
2
by Janšová, Elena, Hricová, Ľuba
Source: My víkend
Subjects: ...astronómia činnosť odborno-pozorovateľská činnosť poradenská činnosť výskumná hodnotenie reportáže...
Article
3
by Kardoš, Marián
Source: Dobrý deň. Roľnícke noviny - Roč.48, č. 227(29.9.1993), s. 1,3
Subjects: ...konope pestovanie Poprad (Slovensko) činnosť trestná...
Article
4
by Krokusová, Júlia
Source: Folia Geographica 10. Prírodné vedy - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006 - S. 285-290
Subjects: ...banská činnosť...
Book Chapter
5
by Kavčáková, Iveta
Source: Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí - Roč. 21, č. 5 (2016), s. 22-23
Subjects: ...geoparky činnosť...
Article
6
by Donner, Vladimír
Source: Nový čas - Roč. 3, č. 181(6.8.1993), s. 6-7
Subjects: ...krádeže trestná činnosť Bardejov (Slovensko) 1993 vyšetrovanie...
Article
7

Source: Slovenský východ - Roč. 4/23, č. 31(1994), dát. 0208, s. 3
Subjects: ...činnosť trestná organizácie zločinecké organizácie vydieračské Slovensko východné činnosť rozbory...
Article
8
by Verešpejová, Adriana
Source: Lúč - Roč. 6, č. 69(1997), dát. 0324, s. 5
Subjects: ...Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice činnosť pedagogická činnosť vedeckovýskumná ocenenie...
Article
9
by (mila)
Call Number: [KŠK K]

Source: Lúč - Roč. 2, č. 44(1993), dát. 0223, s. 3
Subjects: ...Pekárne a cukrárne, a.s., Michalovce činnosť výrobná činnosť predajná informácie...
Article
10
by
Source: Košický denník - Roč. 1, č. 39(1999), dát. 0522, s. 4
Subjects: ...polícia činnosť hodnotenie informácie...
Article
11
by Fialová, Iveta, Sapara, Vojtech, Tomášek, Eugen, Zápotocký, Sergej
Source: Oceľ východu - Roč. 39, č. 4(1999), s. 3
Subjects: ...VSŽ Holding, a.s., Košice činnosť obchodná činnosť nákupná aktivity rozhovory...
Article
12
by Ďuricová, Jana
Source: Zborník Slovenského technického múzea 1947-1997 - Košice : Agentúra Vizual, 1997 - S. 168-172
Subjects: ...Slovenské technické múzeum (Košice, Slovensko) kultúrno-výchovná činnosť vzdelávacia činnosť...
Book Chapter
13
by Hakl, Róbert
Source: Košický večer - Roč. 12(33), č. 42 (2001), dát. 0228, s. 7
Subjects: ...samospráva činnosť reportáže...
Article
14

Source: Múzeum - Roč. 50, č. 2 (2004), s. 45
Subjects: ...galérie múzeá činnosť...
Article
15

Source: Múzeum - Roč. 50, č. 3 (2004), s. 12-15
Subjects: ...múzeá činnosť zbierky...
Article
16

Source: Múzeum - Roč. 50, č. 3 (2004), s. 20-23
Subjects: ...galérie činnosť zbierky...
Article
17

Source: Múzeum - Roč. 50, č. 2 (2004), s. 25-30
Subjects: ...múzeá činnosť 2003...
Article
19
by Slezák, Dušan
Source: Lúč - Roč. 6, č. 76(1997), dát. 0403, s. 5
Subjects: ...Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, Poprad činnosť...
Article
20
by Horváthová, Agnes
Source: Roma - Roč. 4, č. 3(1993), s. 18 a 19
Subjects: ...San Roma (súbor folklórny romský) činnosť umelecká činnosť záujmová tradícia informácie...
Article