1
by Samuel, Ondrej, Fusán, Oto
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1992 - S. 7-46
Subjects: ...paleogeografia substráty rekonštrukcie štúdie...
Book Chapter
2
by Horváthová-Čajánková, Emília, 1931-1996
Source: Príroda a spoločnosť - Č. 7 (1954), s. 331-334
Subjects: ...zvyky štúdie...
Article
3
by Barjaktarovič, M.
Source: Sovetskaja etnografija
Subjects: ...charakteristika štúdie...
Book Chapter
4
by Šalamon, Pavol
Call Number: IV.162822

Source: Neznámi Rómovia - Bratislava : Ister Science Press, 1992 - S. 73-77
Subjects: ...rodiny rómske štúdie...
Book Chapter
5
by Bartko, Ladislav
Source: Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry - Bratislava : Stimul, 1997 - S. 198-205
Subjects: ...nárečia rozbory štúdie...
Book Chapter
6
by Koptová, Anna
Published 1999
Call Number: V.206239

Subjects: ...Rómovia Slovensko štúdie...
Book
7
by Tušek, Janez
Published 1994
Source: Zváranie '94 - S. 80-88
Subjects: ...zváranie dvojelektródové štúdie...
Book Chapter
8
Published 1987
Subjects: ...baníctvo dejiny štúdie...
Book
9
by Reháková, Mária
Call Number: V.211675

Source: Partikulárne látky vo vede, priemysle a v životnom prostredí - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Hutnícvka fakulta a Stavebná fakulta : Ústav geotechniky SAV v Košiciach : Slovenská banícka a hutnícka spoločnosť : Slovenská chemická spoločnosť, 2000 - S. 19-22
Subjects: ...zeolity vlastnosti štúdie...
Book Chapter
10
by Gyüre, Lajos, 1931-
Source: Irodalmi Szemle - Roč. 48, č.9 (2005), s. 71-73
Subjects: ...globalizácia terorizmus štúdie...
Article
11
by Bačová Mitková, Veronika, Pekárová, Pavla, Miklánek, Pavol, Pekár, Ján
Source: Journal of hydrology and hydromechanics - Roč. 64, č. 4 (2016), s. 337-348
Subjects: ...prípadové štúdie...
Get full text
Article
12
by Otáhal, Vlastislav
Source: Slévárenství - Roč. 47, č. 5(1999), s. 285-290
Subjects: ...zliatiny kovové výroba obchod štúdie...
Article
13
by Hübel, Jozef
Source: Slovenský Profit - Roč. 6, č. 25(1998), dát. 0616, s. 11
Subjects: ...baníctvo programy útlmové Spišská Nová Ves (okres) Rožňava (okres) štúdie...
Article
14
by Filo, Ivan, Siráňová, Zuzana
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologická služba Slovenskej republiky, 1996 - S. 41-49
Subjects: ...biostratigrafia štúdie...
Book Chapter
15
by Jánov, Igor
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988 - S. 187-192
Subjects: ...petrografia štúdie...
Book Chapter
16
by Duchoň, Jozef
Published 1996
Source: Košický večer - Roč. 7(1996), dát. 0823
Subjects: ...štúdie...
Article
17
by Drenko, Jozef
Source: Spoločenské vědy ve škole - Roč. 36, č. 4 (1979/80), s. 116-120
Subjects: ...vývoj štúdie...
Article
18
by Hübschmannová, Milena, 1933-2005
Source: Sociologický časopis - Roč. 6, č. 2 (1970), s. 105-120
Subjects: ...dejiny súčasnosť Československo štúdie...
Article
19
by Bacíková, Eva
Source: Co vás zajíma - , č. 6(1959), s. 33-37
Subjects: ...populácia štúdie...
Article
20
Published 1930
Subjects: ...rómske etnikum národopis štúdie...
Book