1

Source: Košický večer - Roč. 9, č. 41 (1998), dát. 0303, s. 3
Subjects: ...asociácie študentské AIESEC (Medzinár. štud. nezisková a vzdeláv. asociácia)...
Article