1
by Rajchel, Lucyna, Rajchel, Jacek
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 489
Subjects: ...vody uhličité balneológia Západné Karpaty (Poľsko)...
Article
2

Source: Krásy Slovenska - Roč. 92, č. 5-6 (2015), s. 56-57
Subjects: ...balneológia...
Article
3

Source: Krásy Slovenska - Roč. 92, č. 3-4 (2015), s. 46-51
Subjects: ...balneológia...
Get full text
Article
4
by Skonc, M., Miškanin, Ján
Source: Bardejovské novosti - Roč. 31, č. 17(1990), s. 1
Subjects: ...balneológia...
Article
5

Source: Krásy Slovenska - Roč. 91, č. 7-8 (2014), s. 52-53
Subjects: ...balneológia...
Get full text
Article
6

Source: Krásy Slovenska - Roč. 91, č. 11-12 (2014), s. 60-62
Subjects: ...balneológia...
Get full text
Article
7
by Patera, Lukáš
Source: Krásy Slovenska - Roč. 93, č. 11-12 (2016), s. 53-55
Subjects: ...balneológia...
Article
8
by Koščo, Ján, Kudelas, Dušan
Source: Životné prostredie (revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie) - Roč. 49, č. 1 (2015), s. 25-28
Subjects: ...balneológia...
Article
9
by Takáč, Peter
Call Number: IV.234144

Source: Lekárska fakulta v Košiciach má 70 rokov. Bohatá história i súčasnosť. Na ceste k budúcim úspechom medicíny v Košiciach. 1948-2018 - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2018 - S. 174-179
Subjects: ...balneológia história...
Article