1
by Rybak-Ostrowska, Barbara, Hałas, Stanisłav, Kaproń, Grzegorz
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 44, č. 1 (2012) s. 98
Subjects: ...geochémia...
Article
2
by Suhaj, Milan, Daško, Ľubomír, Koreňovská, Mária
Source: Slovak geological magazine - Roč. 9, č. 2-3 (2003), s. 189-192
Subjects: ...pôda vinohradnícka geochémia Slovensko...
Article
3
by Babčan, Ján
Source: Geo vestník
Subjects: ...geochémia vývoj perspektívy referáty...
Article
4
by Cherneva, Zlatka, Stancheva, Elena, Daieva, Lilan-Anna, Voynova, Emilia
Source: Geologica balcanica - Roč. 37, č. 1-2 (2008), s. 61-72
Subjects: ...ortoruly geochémia Rodopy (Bulharsko)...
Article
5
by Milovanović, Dragan, Srećković-Batoćanin, Danica, Savić, Marija, Popović, Dana
Source: Geologica carpathica - Roč. 63, č.2 (2012), s. 97-106
Subjects: ...geochémia...
Article
6
by Kohút, Milan
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 44, č. 1 (2012) s. 89
Subjects: ...izotopová geochémia...
Article
9
by Milička, Ján, Macek, Juraj
Source: Acta geologica slovaca AGEOS - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 35-43
Subjects: ...geochémia...
Article
10
by Milička, Ján, Macek, Juraj
Source: Acta geologica slovaca AGEOS - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 35-43
Subjects: ...geochémia...
Article
15
by Nédli, Zsuzsanna, Szabó, Csaba, Dégi, Júlia
Source: Geologica carpathica - Roč. 66, č. 6 (2015), s. 499-514
Subjects: ...geochémia...
Article
16
by Slavkay, Miroslav
Source: Slovak geological magazine - Roč. 11, č. 2-3 (2005), s. 77-90
Subjects: ...tatrikum bridlice čierne rudonosné geochémia Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
17
by Katerinopulos, Athanassios, Kokkinakis, Andreas, Kyriakopulos, Konstantinos
Source: Slovak Geological Magazine - , č. 2(1996), s. 87-101
Subjects: ...geochémia Grécko štúdie...
Article
18
by Petrišenko, Oleg. I., Peryt, Tadeusz M., Poberegsky, Andrej V.
Source: Slovak Geological Magazine - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 91-104
Subjects: ...geochémia Karpaty...
Article
19
by Parafiniuk, Jan, Halas, Stanislaw
Source: Slovak Geological Magazine - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 131-134
Subjects: ...geochémia Poľsko...
Article
20
by Halamić, Josip, Goričan, Špela, Marchig, Vesna
Source: Geologica carpathica - Roč. 52, č. 6 (2001), s. 327-342
Subjects: ...rohovce rádioláriové geochémia trias Chorvátsko...
Article