1
by Miecznik, Juliusz, Czerwiński, Tomasz
Source: Slovak geological magazine - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 145-147
Subjects: ...výskumy magnetotelurické interpretácia Západné Karpaty...
Article
2
by Porubský, Štefan
Call Number: III.199443

Source: Rómske etnikum - jeho špecifiká a vzdelávanie - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004 - S. 186-189
Subjects: ...edukácia pedagogické texty interpretácia analýza...
Book Chapter
3
by Hricko, Jozef, Šefara, Ján
Source: Slovak geological magazine - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 193-196
Subjects: ...výskumy geofyzikálne interpretácia dát Košice (Slovensko)...
Article
4
by Viskup, Jozef
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987 - S. 165-172
Subjects: ...interpretácia štúdie...
Book Chapter
5
by Borys, Zenon, Maksym, Andrzej, Siupik, Janusz
Source: Slovak geological magazine - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 151-153
Subjects: ...výskumy geofyzikálne interpretácia dát Západné Karpaty (Poľsko)...
Article
6
by Tóthová, J., Brutovský, B., Lisý, V.
Source: 15th Conference of Slovak physicists - Košice : Slovak Physical Society, 2007 - S. 103-104
Subjects: ...roztoky polymérov hydrodynamika interpretácia experimentálnych výsledkov škálovanie...
Book Chapter
7
by Schockenhoff, Eberhard
Call Number: III.210734

Source: Otázky katolíckej morálky v aplikácii na reálie súčasnosti : Zborník I. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2007 - S. 33-58
Subjects: ...dekalóg teologicko-etická interpretácia...
Book Chapter
8
by Vybíral, Vladimír, Wagner, Peter
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2002 - S. 31-34
Subjects: ...deformácie svahové emisie pulzné elektromagnetické interpretácia výsledkov meraní...
Book Chapter
9
by Mucha, Igor, Pauliková, Eva
Source: Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991 - S. 67-77
Subjects: ...interpretácia štúdie...
Book Chapter
10
by Filová, Emília
Source: My víkend
Subjects: ...Atlantic (skupina hudobná), Kračúnovce (SP) piesne ľudové interpretácia informácie...
Article
11
by Grochálová, Martina
Source: Katolícke noviny - Roč. 121, č. 41 (2006), s. 25
Subjects: ...duchovná hudba interpretácia...
Article
12
by Zubko, Peter, Žeňuch, Vavrinec
Source: Košické historické zošity 27 - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2017 - S. 9-20
Subjects: ...archívne dokumenty interpretácia...
Book Chapter
13
by Viskup, Jozef
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987 - S. 23-39
Subjects: ...interpretácia štúdie...
Book Chapter
14
by Viskup, Jozef
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988 - S. 203-211
Subjects: ...interpretácia chybná štúdie...
Book Chapter
15
by Bezák, Vladimír
Source: Hercynian Development of the Western Carpathians and Some Other Segments of European Hercynides - (1994), s. 7
Subjects: ...interpretácia štúdie abstrakty...
Article
16
by Šefara, Ján, Kubeš, Peter
Source: Hercynian Development of the Western Carpathians and Some Other Segments of European Hercynides - S. 33
Subjects: ...interpretácia geofyzikálna štúdie abstrakty...
Book Chapter
17
by Minďáš, Janka
Call Number: ŠVK K

Source: Slovenský východ - Roč. 3/22, č. 45(1993), dát. 0224, s. 1,2
Subjects: ...piesne ľudové Žakarovce (rodáčka) interpretácia úmrtie informácie...
Article
18
by Trávniček, Jan, Flekalová, Markéta
Source: Enviromagazín - Roč. 15, č. 6 (2010), s. 9
Subjects: ...Interpretácia krajiny vzdelávací kurz (2. : október 2010 : Česko)...
Article
19
by Hrnčiarová, Tatiana
Source: Životné prostredie (revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie) - Roč. 47, č. 1 (2013), s. 43-48
Subjects: ...interpretácia historických máp...
Article
20
by Pospíšil, Pavol, Mucha, Igor
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987 - S. 53-65
Subjects: ...interpretácia matematická...
Book Chapter