1
by Ilyasov, V., Ilyasov, Yu., Ryzhkin, A.
Source: Powder metallurgy progress - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 44-53
Subjects: ...materiály práškové WC-Fe-Ni modelovanie počítačové odolnosť proti opotrebovaniu...
Get full text
Article
2
by Rybár, Pavol
Source: Acta Montanistica Slovaca - Roč. 1, č. 1(1996), s. 13-19
Subjects: ...modelovanie počítačové ťažba riadenie štúdie...
Article
3
by Šupková, Zdena
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993 - S. 193-202
Subjects: ...modelovanie počítačové štúdie...
Book Chapter
4
by Roósz, A., Kovács, J., Szőke, J.
Source: Acta metallurgica slovaca - Roč. 10, mimoriadne č. 1 (2004), s. 135-139
Subjects: ...modelovanie počítačové tuhnutie zliatiny...
Article
5
by Barkóczy, P., Geiger, J., Roósz, A.
Source: Acta metallurgica slovaca - Roč. 10, mimoriadne č. 1 (2004), s. 129-134
Subjects: ...modelovanie počítačové rekryštalizácia dynamická deformácia plastická...
Article
6
by Dobrovská, J., Dobrovská, V., Heger, J., Kavička, F., Stránský, K., Štětina, J.
Source: Acta metallurgica slovaca - Roč. 10, mimoriadne č. 1 (2004), s. 140-144
Subjects: ...modelovanie počítačové heterogenita chemická materiály žiaruvzdorné...
Article
7
by Mastepan, V.Yu., Pashynsky, V.V., Ryabtsev, A.D., Samborsky, M.V., Troyansky, A.A.
Source: Metallurgy, refractories and environment - Košice : Technická univerzita, 2002 - S. 427-432
Subjects: ...pretavovanie elektrotroskové modelovanie počítačové monitorovanie digitálne...
Book Chapter
8
by Dobrovská, J., Dobrovská, V., Rek, A., Stránský, K.
Source: Acta metallurgica slovaca - Roč. 10, mimoriadne č. 1 (2004), s. 145-149
Subjects: ...modelovanie počítačové heterogenita chemická materiály viaczložkové...
Article
9
by Gosar, Andrej
Source: Geologica carpathica - Roč. 56, č. 3 (2005), s. 285-294
Subjects: ...prieskumy seizmické reflexné zásobníky plynu podzemné modelovanie počítačové murská depresia...
Article
10
by Divišova, R., Jandova, D., Novy, Z., Stankova, H., Zrnik, J.
Source: Acta metallurgica slovaca - Roč. 10, mimoriadne č. 1 (2004), s. 222-227
Subjects: ...modelovanie počítačové spracovanie ocele termomechanické...
Article
11
by Hrušecký, Igor, Fejdi, Vladimir
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 111-116
Subjects: ...seizmika reflexná modelovanie počítačové vody geotermálne...
Article