1
by Rinne, F.
Call Number: IV.178797

Subjects: ...petrografia monografie...
Book
2
by Rózsa, Péter
Source: Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina 36 - Debrecín : Debreceni Egyetem Könyvtára, 2003 - S. 31-40
Subjects: ...omietky historické petrografia...
Book Chapter
3
by Machajová, Zlatica
Source: 6th Conference on environment and mineral processing, part II - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002 - S. 515-521
Subjects: ...uhlie petrografia mineralógia...
Book Chapter
4
by Jánov, Igor
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988 - S. 187-192
Subjects: ...petrografia štúdie...
Book Chapter
5
by Korkanç, M., Tuğrul, A.
Source: Engineering geology - Roč. 75, č. 3-4 (2004), s. 291-307
Subjects: ...bazalty petrografia vlastnosti Turecko...
Article
6
by Žec, Branislav, Konečný, Patrik, Ďuďa, Rudolf
Source: Exkurzný sprievodca ku kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti - Košice : CompuGraph, 2005 - S. 55-59
Subjects: ...andezity petrografia Ladomirov (Slovensko)...
Book Chapter
7
by Nédli, Zsuzsanna, Szabó, Csaba, Dégi, Júlia
Source: Geologica carpathica - Roč. 66, č. 6 (2015), s. 499-514
Subjects: ...petrografia...
Article
8
by Borojević Šoštarić, Sibila, Neubauer, Franz, Handler, Robert, Palinkaš, Ladislav A.
Source: Geologica carpathica - Roč. 63, č.6 (2012), s. 441-452
Subjects: ...petrografia...
Article
9
by Šušolová, Jana
Call Number: V.224032

Source: Západné Karpaty - spoločná hranica : zborník príspevkov z medzinárodného sympózia prírodovedcov Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja - Prievidza : Hornonitrianske múzeum, 2009 - S. 51-54
Subjects: ...petrografia...
Article
10
by Reed, John K., Gibson, Mack, Jr., Neese, Douglas G.
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 15-21
Subjects: ...pieskovce petrografia Východoslovenská panva štúdie...
Book Chapter
11
by Biroň, A., Dunkl, I., Prokešová, Roberta, Soták, J., Spišiak, J.
Source: Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas - Bratislava : [s.n.], 1997 - S. 40-41
Subjects: ...petrografia Slovensko východné abstrakty...
Book Chapter
12
by Žec, Branislav, Konečný, Patrik, Kráľ, Ján
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 272-278
Subjects: ...vulkanity petrografia neogén Ladomirov (Slovensko)...
Article
13
by Huang, T.H., Jeng, F.S., Lin, M.L., Weng, M.C.
Source: Engineering geology - Roč. 73, č. 1-2 (2004), s. 71-91
Subjects: ...pieskovce vlastnosti geotechnické petrografia Taiwan...
Article
14
by Majdán, Michal, Michálek, Jozef
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 43, č.2 (2011) s. 137-146
Subjects: ...petrografia...
Article
15
by Lorenc, Marek W., Lorenc, H.
Source: Acta Geoturistica - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 1-8
Subjects: ...petrografia...
Get full text
Article
16
by Horniš, Ján
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 53-59
Subjects: ...petrografia sedimentárna...
Book Chapter
17
by Lajčáková, Anna, Gerthofferová, Helena
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993 - S. 173-180
Subjects: ...petrografia...
Book Chapter
18
by Zapletal, Jan
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, 89 - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987 - S. 11-42
Subjects: ...petrografia...
Book Chapter
19
by Hovorka, Dušan, Savvidis, Serafim, Stankovič, Jozef, Turanová, Lýdia, Šamajová, Eva
Source: Geologica Carpathica - Roč. 48, č. 1(1997), s. 19-26
Subjects: ...petrografia Grécko severné...
Article
20
by Machajová, Zlatica, Sýkorová, Ivana, Verbich, František
Source: Acta Montanistica Slovaca - Roč. 7, č. 1(2002), s. 28-33
Subjects: ...uhlie ložisko Nováky petrografia mineralógia štúdie...
Article