1
by Úzky, Štefan
Source: Východoslovenské noviny Lúč - Roč. 2, č. 116 (21.5.1993), s. 6
Subjects: ...prednes umelecký Údol (Slovensko) 1993...
Article
2
by lia
Published 1998
Source: Košický večer - Roč. 9, č. 176(1998), dát. 0914, s. 2
Subjects: ...prednes umelecký...
Article
3
by Kločanková, Mária
Source: Košický denník - Roč. 1, č. 40(1999), dát. 0524, s. 12
Subjects: ...prednes umelecký...
Article
4
by Pačaj, Peter
Published 1997
Source: Košický večer - Roč. 8(1997), dát. 1121
Subjects: ...prednes umelecký Péčiové (matka a dcéra, recitátorky) Košice...
Article
5

Source: Slovenský východ - Roč. 4/23, č. 86(1994), dát. 0415, s. 2
Subjects: ...prednes umelecký Hviezdoslavov Kubín kolo okresné JJarmila Hrešková (víťazka) informácie...
Article
6
by pan
Published 1997
Source: Košický večer - Roč. 8, č. 221(1997), dát. 1114, s. 3
Subjects: ...prednes umelecký Slovo bez hraníc (recitačná súťaž)...
Article
7
by Magyarová, Mária, Cirbus, Jozef
Source: Lúč - Roč. 5, č. 107(1996), dát. 0509, s. 3
Subjects: ...prednes umelecký...
Article
8
by mlk
Source: Lúč - Roč. 7, č. 241(1998), dát. 1019, s. 3
Subjects: ...Vansovej Lomnička (prednes umelecký), Stará Ľubovňa ročník 31. priebeh výsledky informácie...
Article
9
by Malák, Ladislav, Malák, Ladislav
Source: My víkend
Subjects: ...Vansovej Lomnička (prednes umelecký), Stará Ľubovňa ročník 31. priebeh výsledky informácie...
Article
10
by Salková, V
Source: Slovenské národné noviny - Roč. 10(14), č. 10(1999), s. 11
Subjects: ...povesti ľudové Prešov prednes umelecký súťaž informácie...
Article
11
by Sirochman, Ernest
Source: Slovenské národné noviny - Roč. 9(13), č. 1(1998), s. 9
Subjects: ...prednes umelecký súťaž priebeh informácie...
Article
12
by mal
Source: Lúč - Roč. 7, č. 113(1998), dát. 0519, s. 2
Subjects: ...Štúrov pamätník (prednes umelecký), Levoča ročník 30. 18.5.1998 otvorenie informácie...
Article
13
by pan
Published 1998
Source: Košický večer - Roč. 9, č. 16(1998), dát. 0126, s. 4
Subjects: ...prednes umelecký...
Article
14
by (ij)
Published 1998
Source: Literárny týždenník - Roč. 11, č. 19(1998), s. 2
Subjects: ...prednes umelecký...
Article
15
by Kolková, Terézia
Source: Katolícke noviny - Roč. 120, č. 14 (2005), s. 14, 15
Subjects: ...prednes umelecký amatérsky súťaže...
Article
16
by Jackanin, Ivan
Source: Národná osveta - Roč. 3, č. 12 (1993), s. 36
Subjects: ...prednes umelecký súťaže...
Article
17
by Sirochman, Ernest
Source: Slovenské národné noviny - Roč. 10(14), č. 51-52(1999), s. 17
Subjects: ...prednes umelecký...
Article
18
by pan
Published 1996
Source: Košický večer - Roč. 7, č. 244(1996), dát. 1216, s. 3
Subjects: ...prednes umelecký Slovo bez hraníc (recitačná súťaž)...
Article
19
by (on)
Source: Literárny týždenník - Roč. 9, č. 50(1996), s. 2
Subjects: ...prednes umelecký program priebeh informácie...
Article
20
by Kekeliaková, Monika
Source: Katolícke noviny - Roč. 120, č. 28 (2005), s. 22
Subjects: ...duchovná poézia a próza prednes umelecký Trestená (Slovensko)...
Article