2
by Szabó, Norbert Péter, Kiss, Anett, Halmágyi, Anett
Call Number: IV.225625

Source: Geosciences and engineering - Miskolc : University Press, 2015 - Roč. 4, č. 6 (2015), s. 45-71
Subjects: ...treťohory...
Article
3
by Bajnóczy, Bernadett, Gatter, István, Molnár, Ferencz, Pécskay, Zoltán, Zelenka, Tibor
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 469
Subjects: ...metalogenéza pásma vulkanické treťohory Maďarsko...
Article
4
by Stoykova, Kristalina, Avramidis, Pavlos, Zelilidis, Abraham
Source: Geologica Carpathica - Roč. 54, č. 2 (2003), s. 107-118
Subjects: ...nanofosílie vápnité biostratigrafia Pindos (Grécko) treťohory...
Article
6
by Plašienka, D., Kováč, M.
Source: Geologica carpathica - Roč. 50, špec. č. (1999), s. 163-165
Subjects: ...orogenéza rekonštrukcia tektonická druhohory-treťohory Karpaty...
Article
7
by Janočko, Juraj, Kováč, Michal
Source: Mineralia slovaca - Roč. 35, č. 3-4 (2003), s. 169-180
Subjects: ...panvy sedimentárne tektogenéza treťohory Západné Karpaty...
Article
8
Subjects: ...panvy sedimentárne litostratigrafia treťohory Západné Karpaty...
Article
9
by Nedomová, Jana
Source: 5. paleontologická konferencia - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 79
Subjects: ...hlodavce bobrovité zuby fosílne treťohory Česko...
Book Chapter
10
by Uchman, Alfred, Bubík, Miroslav, Mikuláš, Radek
Source: Geologica carpathica - Roč. 56, č. 1 (2005), s. 57-65
Subjects: ...ichnofosílie turbidity krieda-treťohory Uzgruň (Česko)...
Article
11
by Nigro, Fabrizio, Renda, Pietro
Source: Geologica carpathica - Roč. 56, č. 3 (2005), s. 255-271
Subjects: ...tektonika zlomová druhohory-treťohory Sicília (Taliansko)...
Article
12
by Jeleň, Stanislav, Mamoňová, Miroslava, Soták, Ján
Source: Fossils-Darwin-Evolution - Banská Bystrica : Prírodovedecká fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009 - S. 25-26
Subjects: ...opalizovaný gaštan jedlý fosílne nálezy treťohory...
Book Chapter
13
by Mišík, Milan
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1992 - S. 47-64
Subjects: ...treťohory...
Book Chapter
14
by Sitár, Viliam, Kvaček, Zlatko
Source: Paleofloristic and Paleoclimatic Changes During Cretaceous and Tertiary - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 77-80
Subjects: ...treťohory Slovensko štúdie...
Book Chapter
15
by Laukhin, Stanislav A.
Source: Paleofloristic and Paleoclimatic Changes During Cretaceous and Tertiary - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 171-176
Subjects: ...treťohory Ázia severovýchodná štúdie...
Book Chapter
16
by Martinetto, Edoardo
Source: Paleofloristic and Paleoclimatic Changes During Cretaceous and Tertiary - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 187-190
Subjects: ...treťohory Taliansko severné štúdie...
Book Chapter
17
by Jacko, Stanislav, Farkašovský, Roman
Source: Mineralia slovaca - Roč. 32, č. 3 (2000), s. 175-178
Subjects: ...geotektonika deformácie semiduktilné treťohory Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
18
by Janočko, Juraj, Konečný, Vlastimil, Kováč, Michal, Lexa, Jaroslav, Vass, Dionýz
Source: Mineralia slovaca - Roč. 35, č. 3-4 (2003), s. 161-168
Subjects: ...panvy evolúcia tektono-sedimentárna treťohory Západné Karpaty...
Article
19
by Bak, Marta, Bubík, Miroslav, Gedl, Przemysław, Mikuláš, Radek, Prokop, Jakub, Uchman, Alfred, Švábenická, Lilian
Source: 5. paleontologická konferencia - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 16
Subjects: ...flyš magurský biostratigrafia krieda/treťohory Uzgruň (Česko)...
Book Chapter
20
by Kvaček, Zlatko
Source: 5. paleontologická konferencia - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 62-63
Subjects: ...fytopaleontológia močiare uhľotvorné treťohory mostecká panva (Česko)...
Book Chapter