1
by Rak, Štěpán, Lerosey-Aubril, Rudy
Source: Fossils-Darwin-Evolution - Banská Bystrica : Prírodovedecká fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009 - S. 43-44
Subjects: ...trilobity morfológia taxonómia...
Book Chapter
2
by Rak, Štepán, Kalvoda, Jiří, Devuyst, Francois-Xavier
Source: Geologica carpathica - Roč. 63, č.3 (2012), s. 181-190
Subjects: ...trilobity...
Article
3
by Budil, Petr, Bruthansová, Jana
Source: 5. paleontologická konferencia - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 20-21
Subjects: ...trilobity ontogenéza pražská panva (Česko)...
Book Chapter
4
by Chlupáč, Ivo
Source: Journal of Czech Geological Society - Roč. 38, č. 1-2(1993), s. 84
Subjects: ...trilobity spôsob života recenzie knižné...
Article
5
by Pek, Ilja, Vaněk, Jiří
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, 103 - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991 - S. 75-104
Subjects: ...trilobity...
Book Chapter