1
by Hraško, Ľ., Broska, I., Finger, F.
Source: Geologica carpathica - Roč. 53, zvláštne č. (2002), s. 185-187
Subjects: ...granity veporikum perm Klenovec (Slovensko)...
Article
2
by Putiš, M., Filová, I., Madarás, J.
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 52-55
Subjects: ...magmatity veporikum Západné Karpaty (Slovensko)...
Book Chapter
3
by Hraško, Ľubomír, Bezák, Vladimír, Broska, Igor
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 16-18
Subjects: ...granitoidy veporikum karbón Západné Karpaty (Slovensko)...
Book Chapter
4
by Spišiak, Ján, Pitoňák, Pavel
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 29-30
Subjects: ...fylity karbonátické veporikum Kamenistá dolina (Slovensko)...
Book Chapter
5
by Siman, Pavol
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 28-29
Subjects: ...amfibolity veporikum mapovanie geologické Západné Karpaty (Slovensko)...
Book Chapter
6
by Ferenc, Štefan
Source: Mineralia slovaca - Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 317-322
Subjects: ...minerály telúrové veporikum Slovenské rudohorie (Slovensko)...
Article
7
by Hraško, Ľubomír
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 217-219
Subjects: ...granitoidy veporikum karbón kohútska zóna (Slovensko)...
Article
8
by Kováčik, Martin
Source: Geologické práce. Správy - Č. 109 (2004), s. 83-92
Subjects: ...horniny metamorfované veporikum Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
9
by Knésl, Juraj, Knéslová, Alžbeta
Source: Mineralia slovaca - Roč. 34, č. 1 (2002), s. 19-28
Subjects: ...veporikum Au mineralizácia Pohronská Polhora-Krátke (Slovensko)...
Article
10
by Bezák, Vladimír
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 36, č. 1 (2004), s. 17-22
Subjects: ...veporikum metalogenéza Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
11
by Hraško, Ľubomír, Demko, Rastislav
Source: Geologické práce, Správy 119 - (2012), s. 33-52
Subjects: ...veporikum...
Article
13
by Méres, Štefan, Hovorka, Dušann
Source: Slovak Geological Magazine - , č. 3-4(1996), s. 205-208
Subjects: ...veporikum Nízke Tatry analýzy...
Article
14
by Hvožďara, Pavol, Pouba, Zdeněk
Source: Mineralia slovaca - Roč. 30, č. 1 (1998), s. 94
Subjects: ...ložiská zlatonosné veporikum Nízke Tatry (Slovensko)...
Article
15
by Kucharič, Ľudovit, Filo, Miroslav, Kubeš, Peter
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 22-23
Subjects: ...veporikum výskumy geofyzikálne Západné Karpaty (Slovensko)...
Book Chapter
16
by Filová, Ivana, Hók, Jozef, Kováč, Peter, Madarás, Ján, Vojtko, Rastislav
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 23-24
Subjects: ...veporikum evolúcia tektonická Západné Karpaty (Slovensko)...
Book Chapter
17
by Bezák, V.
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 59-60
Subjects: ...veporikum kryštalinikum evolúcia alpínska Osrblie (Slovensko)...
Book Chapter
18
by Siman, P.
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 60-61
Subjects: ...veporikum migmatity ruly Západné Karpaty (Slovensko)...
Book Chapter
19
by Madarás, Ján, Putiš, Marián
Source: Geologické práce. Správy - Č. 105 (2001), s. 55-63
Subjects: ...veporikum petrotektonika kryštalinikum Čierny Balog (Slovensko)...
Article
20
by Mello, J., Bezák, V., Broska, I., Havrila, M., Hraško, Ľ., Kohút, M., Kováčik, M., Madarás, J., Marko, F., Ondrejka, M., Petrík, I., Plašienka, D., Uher, P.
Source: Guide to geological excursions - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2002 - S. 25-32
Subjects: ...veporikum petrotektonika litológia...
Book Chapter