1
by Franko, Ondrej, Fusán, Oto, Král, Miroslav, Majcin, Dušan
Call Number: IV 152267

Source: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie - Bratislava : Geologický ústav D. Štúra, 1986 - S. 81-92
Subjects: ...vody geotermálne strednoteplotné rozloženie lokality...
Book Chapter
2
by Bím, Miroslav, Fendek, Marián, Remšík, Anton
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 100-102
Subjects: ...energia geotermálna vody geotermálne zdroje Slovensko...
Article
3
by Lipovská, Monika
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 95-99
Subjects: ...legislatíva geologická vody geotermálne vyhľadávanie zdrojov Slovensko...
Article
4
by Zakovič, M.
Source: Mineralia slovaca - Roč. 24, č. 5-6(1992), s. 470
Subjects: ...vody geotermálne Oravice informácie...
Article
5
by Czerwińska, Barbara, Borowska, Ligia
Source: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov - Košice : Technická univerzita, [2002] - S. 34-37
Subjects: ...prieskum seizmický vody geotermálne stavba ložisková...
Book Chapter
6
by Hrušecký, Igor, Fejdi, Vladimir
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 111-116
Subjects: ...seizmika reflexná modelovanie počítačové vody geotermálne...
Article
7
by Niklovská, Dagmar
Source: Život - Roč. 42, č. 44(1992), s. 8-9
Subjects: ...vody geotermálne Liptovský Mikuláš informácie...
Article
8
by Vranovská, Andrea, Drozd, Vladimír
Call Number: III.197532

Source: Exkurzný sprievodca X. slovenskej hydrogeologickej konferencie Herľany 23.-26.októbra 2000 - Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2000 - S. 15-20
Subjects: ...vody geotermálne Ďurkov (Slovensko) vlastnosti...
Book Chapter
9
by Vaněček, Mirko, Benčat, Eugen
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 161-164
Subjects: ...čerpadlá tepelné vody geotermálne Slovensko...
Article
10
by Koleszár, Judit
Source: Geotudományok. IV. nemzetközi tudományos konferencia a Kárpát-medence ásványvizeiről - Miskolc : Egyetemi Kiadó, 2007 - Zv. 72, s. 95-105
Subjects: ...termálne vody geotermálne výskumy Maďarsko...
Book Chapter
11
by Huntier, Jozef
Source: Republika - Roč. 1, č. 84(1993), dát. 0712, s. 9.
Subjects: ...vody geotermálne využitie Vysoké Tatry úvahy...
Article
12
by Franko, Ondrej
Source: Mineralia slovaca - Roč. 24, č. 5-6(1992), s. 452
Subjects: ...vody geotermálne Bešeňová informácie...
Article
13
by Grand, Tomáš, Konečný, Vlastimil, Král, Miroslav, Maďar, Dalibor, Remšík, Anton, Weis, Karol, Šefara, Ján
Source: Mineralia slovaca - Roč. 33, č. 3 (2001), s. 243-251
Subjects: ...vody geotermálne získavanie Banská Štiavnica (Slovensko)...
Article
14
by Gemzický, Milan, Krajčiová, Martina
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 149-151
Subjects: ...vody geotermálne využívanie Aquapark Tatralandia (Slovensko)...
Article
15
by Takács, Ján, Grell, Štefan
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 152-156
Subjects: ...vody geotermálne vykurovanie bytov Galanta (Slovensko)...
Article
16
by Cicmanová, Soňa
Source: Hospodárske noviny - , č. 73(1994), dát. 0418, s. 5
Subjects: ...vody geotermálne výskumy hydrogeologické Popradská kotlina informácie...
Article
17
by Bohuš, Peter
Source: Večer - Roč. 19, č. 78(1987), dát. 0422, s. 2
Subjects: ...vody geotermálne využitie možnosti Košice (okolie) informácie...
Article
18
by Remišík, A.
Source: Mineralia slovaca - Roč. 24, č. 5-6(1992), s. 451
Subjects: ...vody geotermálne Liptovský Trnovec Liptovská Kokava informácie...
Article
19
by Remšík, Anton, Fendek, Marián, Král, M.
Source: Geologické práce : správy - Č. 104 (2000), s. 40-41
Subjects: ...vody geotermálne zhodnotenie zdrojov Liptovská kotlina (Slovensko)...
Article
20
by Bielik, Miroslav, Džuppa, Peter, Grand, Tomáš, Komoň, Jozef, Maďar, Dalibor, Pašteka, Roman, Remšík, Anton, Weis, Karol, Šefara, Ján
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 103-106
Subjects: ...vody geotermálne vyhľadávanie zdrojov metódy geofyzikálne Slovensko...
Article