Katalóg historického fondu obsahuje bibliografické záznamy tlačených dokumentov vydaných od 15. storočia do roku 1918 aj s ukážkami obrazového materiálu. Okrem dokumentov z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa v ňom nachádzajú tituly vydané v 16. storočí, ktoré sú uchovávané v ďalších pamäťových inštitúciách v Košiciach (databáza Košické tlače 16. st.). Online katalóg je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.