Theatrum Politicum : Theatrum Politicum, In quo Quid Agendum Sit A Principe, Et Quid Cavendum, Accurate Praescribitur. Auctore Ambrosio Marliano Papiense Canonico Regulari Lateranensis Sacrae Theologiae Professore.

Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Marlianus, Ambrosius (Dedicator, Honoree)
Korporácia: Akademická tlačiareň (Printer), knižnice - Knižnica Právnickej akadémie (Signer)
Ďalší autori: D. Polycarpus (Censor), Baianus, Andreas (Writer of accompanying material), Barberini, Antonius, kardinál, 1569-1646 (Honoree), Gavantus, Bartholomaeus (Censor), Handl, Franciscus Josephus de (Censor), Nieberlein, Johann Adam biskup - Eichstätt, Dioclea 1662-1748 (Censor), Riccardius, Nicolaus (Censor)
Médium: Kniha
Jazyk:Latin
Vydané: Tyrnaviae : Typis Academicis Societatis Jesu, Anno MDCCLVII [=1757]
Témy:
Signatúra: O 13 PA
Popis
Popis jednotky:Vinety ornam., vineta ornam.-fig., vlys fig. so symbolmi Svätého Ducha a štyrmi evanjelistami, inic. s ornam. pozadím v rámčeku na 2, 3 r., inic. s fig. pozadím v rámčeku na 6 r., verz. vo voľ. priestore na 2, 3 r., tlač. marginálie.
Defekt - chýba zl. a/1.
Fyzický popis:[14],492,[20] s. a/8,A/8-Z/8,Aa/8-Ii/8 [=263] list. zach. 8°. 16x11 cm
Na produkcii sa podieľali:Na zl. a/3-a/4 ded. autora kardinálovi A. Barberinimu. Na zl. a/4-a/5 nesignov. úvod. Na zl. a/5b-a/6 Aprobatio Censoris : J. A. Nieberleina a F. J. de Handla z r. 1741, gener. opáta D. Polycarpa v závere s textom "Datum Papiae in Canonica nostra S. Petri sub Coelo aureo, die 2. Februarii. 1631", B. Gavantusa a F. N. Riccardiusa v závere s textom "...in collegio nostro SS. Blasii & Caroli, Romae, die 18. Decembris 1630". Na zl. a/7-a/8 epigramy A. Baianiho A. Barberinimu a A. Marlianimu.
Bibliografia:Na zl. Ii/2-Ii/8 predmetový register.
Miesto vydania:Slovensko -- Trnava
Proveniencia: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; K. K. Rechtsakad. Bibliothek In Kaschau. Tlač. exlibris: Kassai királyi jogakademia Könyvtára Szekrény szám XI. Osztályzat g. e.