Email Record: Návod k methodickému vyučovaniu v počtoch :