Centuria Certarum Contrarietatum, : Et Dubietatum, Ex Decreto Tripartito desumptarum, & resolutarum. Per Magistrum Joannem Kithonich De Koztanicza, AA. LL. & Phil. Magistrum, Directorem Causarum Regalium, & Sacrae Regni Hungariae Coronae Fiscalem.

Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Kitonič, Ján, 1560-1619 (Author)
Korporácia: Akadémiai nyomda (Printer), knižnice - Verejná knižnica (Signer)
Médium: Kniha
Jazyk:Latin
Vydané: Claudiopoli Typis Academicis Societatis Jesu Anno M. DCC.LXIV [=1764]
Témy:
Signatúra: D 298 prív. 1. PA
Popis
Popis jednotky:Defekt - chýba koniec
Vinety ornam., vlysy ornam., vlys ornam.-fig., verz. vo voľ. priestore na 2,3,4 r., typograf. ozdoby, kustódy.
Fyzický popis:92 s. A/8-E/8,F/6 [=46] list. zach. 8°. 17x10,5 cm
Na produkcii sa podieľali:Na zl. A/2-A/3 nesignov. úvod v závere s textom "Datum Posonii ex aedibus meis, vigesima septima Maji. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo Nono"
Miesto vydania:Rumunsko -- Cluj-Napoca
Proveniencia: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Kassa Szab. Kir. Város Közkönyvtára
Priviazané s: Prív. 1. k: VERBŐCI, Š.: Decretum Tripartitum ... Claudiopoli 1762. 8°.