Editio nova Axiomatum Ecclesiasticorvm, cum Indice copioso. Curâ Secundâ Gregorii Richteri Gorlicii. Quid aequo Lectori post hanc editionem expectandum sit ampliùs, versa indicabit pagina.

Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Richter, Gregor, 1560-1624. (Author of introduction, etc., Dedicator, Dedicatee)
Korporácia: Vogt, Johann (Printer), Rambau, Hans (Publisher), knižnice - Knižnica Právnickej akadémie, (Signer), jezuiti - kolégium (Former owner, Signer)
Ďalší autori: Larnoczi, Anna (Signer), Hofman, Sebastian. (Dedicatee), Grunaeus, Simon, 1564-1628. (Writer of accompanying material)
Médium: Kniha
Jazyk:Latin
Vydané: Goslariae, Joannes Vogdius imprimebat, sumptibus Johannis Rhambae, Typogr. Gorlicensis. Anno 1614.
Témy:
Signatúra: F 21 PA
Popis
Popis jednotky:V texte sa vyskytuj i gréc. a nem. jazyk.
Defekt - chybné poradie čísel strán: 146, 147, 138, 139 ... Chybné stránkovanie: nam. s. 73 je s. 37; 152 je 153; 232 je 132; 252 je 152; 276 je 176; 279 je 179; 291 je 191; 295-296 sú 195-196.
Linky ozdobné, linky, inic. s ornam. pozadím vo voľ. priestore na 4, 5 r., verz. na 2, 3 r., titl. list v ornam.-fig. ráme, text v link. ráme, tlač dvojstĺpcová (register), typograf. ozdoby, kustódy
Fyzický popis:[37],337[i.e. 347],[24] s. a/4-e/4,F/4-Z/4,Aa/4-Zz/4,Aaa/4-Eee/4 [=204] list. 4°. 20x15,5 cm
Na produkcii sa podieľali:Na zl. a1b úvod autora čitateľovi v závere s textom: "Gorlicii, mense Februario, Anno 1614." Na zl. a2-e2 ded. autora "... Sebastiano Hofmano, in Hennersdorff (et) Sora, Reipub. patriae IV. viro dignissimo ..." Na zl. e3a báseň na počesť Gregora Richtera signov. "M. Simon Grunaeus apud Ligios facieb. 12. Octobr. 1600."
Bibliografia:Na zl. Ccc1-Eee4 predmetový register.
Miesto vydania:Nemecko -- Goslar
Nemecko -- Görlitz
Proveniencia: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach - K. K. Rechtsakad. Bibliothek In Kaschau. Tlač. exlibris: Kassai királyi jogakademia Könyvtára Szekrény szám XXIX (preškrtnuté VII) Osztályzat s. Rkp.: Generosae Annae Larnoczi (?Tarnoczi) [...] hic liber. - Coll. Cassov: S. J. Cat. inscr. 1727
Priviazané s: Prív. 1.: RICHTER, G.: Aditio Nova Axiomatvm Oeconomicorvm. - Gorlicii, Iohannes Rhamba, 1604, 4°