Zabudli ste heslo?

Po správnom vyplnení údajov Vám bude zaslaný email, v ktorom obdrżíte html linku pre zmenu hesla.

Doporučujeme aby ste si doplnili email do evidencie ŠVK, pri najbližšej návšteve našej organizácie alebo vo Vašom konte v online katalógu.

Ako užívateľské id môžete použiť jednu z možností:
  • systemové id (napr. S7855445):
  • čiarový kód [použite preukaz ŠVK v Košiciach napr. 112543]:
  • číslo z čipovej karty [použite Vašu čipovú kartu, ak ju používate ako preukaz v ŠVK v Košiciach napr. 0000004569]:
  • alias

Príklady:

Čiarový kód [použite preukaz ŠVK v Kožiciach napr. 77044]:
Preukaz ŠVK v Košiciach 1
Preukaz ŠVK v Košiciach 2
Číslo z čipovej karty [poużite Vašu čipovú kartu, ak ju používate ako preukaz v ŠVK v Košiciach napr. 0001112545, 0234567890]:
Preukaz MHD Košice
Preukaz Univerzita