Zabudli ste heslo?


Po správnom vyplnení údajov Vám bude zaslaný email, v ktorom obdrżíte html linku pre zmenu hesla.

V prípade, że nemáte evidovaný email, budete musieť požiadať o heslo osobne v ŠVK v Kożiciach, Hlavná 10.
Doporučujeme aby ste si doplnili email do evidencie ŠVK, pri najbližšej návšteve našej organizácie.


Ako užívateľské meno môžete použiť jednu z možností:

  • čiarový kód [použite preukaz ŠVK v Košiciach napr. 112543]:
  • číslo z čipovej karty [použite Vašu čipovú kartu, ak ju používate ako preukaz v ŠVK v Košiciach napr. 0000004569]:

Príklady:

Čiarový kód [použite preukaz ŠVK v Kožiciach napr. 77044]:
Preukaz ŠVK v Košiciach 1
Preukaz ŠVK v Košiciach 2
Číslo z čipovej karty [poużite Vašu čipovú kartu, ak ju používate ako preukaz v ŠVK v Košiciach napr. 0001112545, 0234567890]:
Preukaz MHD Košice
Preukaz Univerzita