1
by Šimon, Ladislav
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1995 - S. 81-85
Book Chapter
2
by Šimon, Ladislav
Source: Literárny týždenník - Roč. 8, č. 5(1995), s. 4
Article
3
by Šimon, Ladislav
Source: Literárny týždenník - Roč. 8, č. 18(1995), s. 15
Article
4
by Šimon, Ladislav
Source: Literárny týždenník - Roč. 9, č. 16(1996), s. 2
Article
5
by Šimon, Ladislav
Source: Literárny týždenník - Roč. 9, č. 24(1996), s. 7
Article
7
by Šimon, Ladislav
Source: Mineralia slovaca - Roč. 32, č. 3 (2000), s. 227-229
Article
8
by Šimon, Ladislav
Source: Mineralia slovaca - Roč. 32, č. 3 (2000), s. 241-242
Article
9
by Šimon, Ladislav
Source: Literika - Roč. 2, č. 4(1997), s. 107-111
Article
10
by Šimon, Ladislav
Source: Literika - Roč. 3, č. 3(1998), s. 57-61
Article
11
by Šimon, Ladislav
Published 1998
Source: Literárny týždenník - Roč. 11, č. 24(1998), s. 13
Article
12
by Šimon, Ladislav
Source: Geologické práce. Správy - Č. 109 (2004), s. 7-11
Article
13
by Šimon, Ladislav
Source: Geologické práce. Správy - Č. 109 (2004), s. 13-22
Article
14
by Šimon, Ladislav
Call Number: V.224032

Source: Západné Karpaty - spoločná hranica : zborník príspevkov z medzinárodného sympózia prírodovedcov Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja - Prievidza : Hornonitrianske múzeum, 2009 - S. 5-10
Article
15
by Šimon, Ladislav
Source: Geologické práce, Správy 130 - (2017), s. 73
Article
16
by Šimon, Ladislav
Source: Geologické práce, Správy 130 - (2017), s. 78
Article
17
by Šimon, Ladislav
Source: Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí - Roč. 23, č. 2 (2018), s. 34-35
Article
18
by Šimon, Ladislav, Macinská, Monika
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1995 - S. 77-79
Book Chapter
19
by Šimon, Ladislav, Halouzka, Rudolf
Source: Slovak Geological Magazine - , č. 2(1996), s. 103-123
Article
20
by Šimon, Ladislav, Kráľ, Ján
Source: Mineralia slovaca - Roč. 33, č. 3 (2001), s. 197-202
Article