1
by Fľaková, Renáta
Source: Podzemná voda - Roč. 4, č. 1 (1998), s. 23-41
Article
2
by Fľaková, Renáta
Source: Podzemná voda - Roč. 8, č. 2(2002), s. 165-170
Article
4
by Ženišová, Zlatica, Fľaková, Renáta
Source: Podzemná voda - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 118-127
Article
6
by Hanzel, Vladimír, Fľaková, Renáta
Source: Podzemná voda - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 206
Article
7
by Ženišová, Zlatica, Fľaková, Renáta
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2002 - S. 77-79
Book Chapter
10
by Krčmář, David, Fľaková, Renáta, Ženišová, Zlatica
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 135-138
Book Chapter
13
by Krčmář, David, Ženišová, Zlatica, Fľaková, Renáta
Source: Podzemná voda - Roč. 16, č. 2 (2010), s. 204-213
Article