1
by Fridner, P., Žák, D.
Source: Vodní hospodářství - Roč. 37, č. 10(1987), s. 255-259
Article
2
by Fridner, P., Žák, D.
Source: Vodohospodársky spravodaj - Roč. 26, č. 7-8(1983), s. 249-254 a 263
Article