1
by Hrašna, Miroslav
Source: Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990 - S. 247-253
Book Chapter
2
by Hrašna, Miroslav
Source: Acta Geologica Universitatis Comenianae - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996 - S. 27-306
Book Chapter
3
by Hrašna, Miroslav
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 29, č. 6 (1997), s. 451-454
Article
4
by Hrašna, Miroslav
Source: Acta Geologica Universitatis Comenianae 50/1994 - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995 - S. 5-9
Book Chapter
5
by Hrašna, Miroslav
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2001 - S. 128-130
Book Chapter
6
by Hrašna, Miroslav
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2002 - S. 35-38
Book Chapter
7
by Hrašna, Miroslav
Source: Mineralia slovaca - Roč. 35, č. 2 (2003), s. 151-156
Article
8
by Hrašna, Miroslav
Source: Geologické práce. Správy - Č. 106 (2002), s. 103-114
Article
9
by Hrašna, Miroslav
Source: Acta geologica Universitatis Comenianae 50/1994 - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995 - S. 5-9
Book Chapter
10
by Hrašna, Miroslav
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 19-22
Book Chapter
11
by Hrašna, Miroslav
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 107-110
Book Chapter
13
by Hrašna, Miroslav, Vlčko, Ján
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987 - S. 137-148
Book Chapter
14
by Hrašna, Miroslav, Wagner, Peter
Source: Acta Geologica Universitatis Comenianae - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996 - S. 16
Book Chapter
15
by Hrašna, Miroslav, Liščák, Pavel
Source: Slovak geological magazine - Roč. 10, č. 3 (2004), s. 227-233
Article
16
by Hrašna, Miroslav, Holzer, Rudolf
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 1 (2005), s. 55-64
Article
17
by Hrašna, Miroslav, Hyánková, Anna, Letko, Vladimír
Source: Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990 - S. 277-286
Book Chapter
18
by Hrašna, Miroslav, Andor, Ladislav, Ondrášik, Rudolf
Source: Slovak Geological Magazine - , č. 3(1995), s. [175]-177
Article