1
by Jetel, Ján
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 37-44
Book Chapter
2
by Jetel, Ján
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1994 - S. 7-62
Book Chapter
3
by Jetel, Ján
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 19-22
Article
4
by Jetel, Ján
Source: Podzemná voda - Roč. 1, č. 1 (1995), s. 22-37
Article
5
by Jetel, Ján
Source: Podzemná voda - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 193-194
Article
6
by Jetel, Ján
Source: Podzemná voda - Roč. 8, č. 2(2002), s. 24-32
Article
7
by Jetel, Ján
Source: Mineralia slovaca - Roč. 32, č. 3 (2000), s. 309-310
Article
8
by Jetel, Ján
Source: Geologické práce. Správy - Č. 105 (2001), s. 97-98
Article
9
by Jetel, Ján
Source: Geologické práce. Správy - Č. 105 (2001), s. 99-100
Article
10
by Jetel, Ján
Source: Geologické práce. Správy - Č. 105 (2001), s. 101-102
Article
11
by Jetel, Ján
Source: Mineralia slovaca - Roč. 34, č. 5-6 (2002), s. 251-262
Article
14
by Jetel, Ján
Source: Geologické práce. Správy - Č. 107 (2003), s. 7-18
Article
16
by Bajo, Igor, Jetel, Ján
Source: Mineralia slovaca - Roč. 27, č. 6(1995), s. 425-428
Article
17
by Jetel, Ján, Kullman, Eugen
Source: Správy o výskumoch Geologického ústavu Dionýza Štúra 25 - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1989 - S. 249-257
Book Chapter
18
by Jetel, Ján, Vranovská, Andrea
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 29, č. 3(1997), s. 218-226
Article
19
20
by Jetel, Ján, Sihelníková, A., Šoltésová, Eva
Source: Geologické práce. Správy - Č. 105 (2001), s. 95-96
Article