1
by Macko, Boris
Source: Košický večer - Roč. 7, č. 35 (1996), dát. 0219, s. 1,2
Article
2
by Macko, Boris
Published 1996
Source: Košický večer - Roč. 7, č. 148(1996), dát. 0731, s. 2
Article
3
by Macko, Boris
Published 1996
Source: Košický večer - Roč. 7, č. 195(1996), dát. 1007, s. 3
Article
4
by Macko, Boris
Published 1994
Source: Košický večer - Roč. 5, č. 38(1994), dát. 0224, s. 1
Article
5
by Macko, Boris
Published 1994
Source: Košický večer - Roč. 5, č. 28(1994), dát. 0210, s. 2
Article
6
by Macko, Boris
Published 1995
Source: Košický večer - Roč. 6, č. 44(1995), dát. 0303, s. 1,2
Article
7
by Macko, Boris
Published 1995
Source: Košický večer - Roč. 6, č. 47(1995), dát. 0308, s. 3
Article
8
by Macko, Boris
Source: Košický večer - Roč. 12(33), č. 44(2001), dát. 0301, s. 3
Article
11
by Macko, Boris
Source: Košický večer - Roč. 13(34), č. 71(2002), dát. 0412, s. 3
Article
12
by Macko, Boris
Source: Košický večer - Roč. 13(34), č. 208(2002), dát. 1028, s. 3
Article
15
by Macko, Boris
Source: Košický večer - Roč. 12(33), č. 106(2001), dát. 0604, s. 3
Article
18
by Macko, Boris
Source: Košický večer - Roč. 12(33), č. 139(2001), dát. 0720, s. 3
Article
19
by Macko, Boris
Published 1994
Source: Košický večer - Roč. 5, č. 141(1994), dát. 0722, s. 6
Article
20
by Macko, Boris
Published 1994
Source: Košický večer - Roč. 5, č. 223(1994), dát. 1121, s. 3
Article