1
by Plašienka, Dušan
Source: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 269-277
Book Chapter
4
by Plašienka, Dušan
Source: Geologica Carpathica - Roč. 48, č. 2(1997), s. 99-111
Article
6
by Plašienka, Dušan
Source: Mineralia slovaca - Roč. 28, č. 1(1996), s. 75-79
Article
7
by Plašienka, Dušan
Source: Geologica Carpathica - Roč. 48, č. 4(1997), s. 262
Article
8
by Plašienka, Dušan
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 179-184
Article
10
by Plašienka, Dušan
Source: Geologica carpathica - Roč. 52, č. 3 (2001), s. 172
Article
11
by Plašienka, Dušan
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 44, č. 1 (2012) s. 1-16
Article
12
by Plašienka, Dušan
Source: Mineralia slovaca - Roč. 50, č. 1 (2018), s. 1-24
Article
14
by Plašienka, Dušan, Prokešová, Roberta
Source: Slovak Geological Magazine - , č. 3-4(1996), s. 279-286
Article
16
17
by Plašienka, Dušan, Michalík, Jozef
Source: Geologica carpathica - Roč. 51, č. 6 (2000), s. 370
Article
18
by Šimonová, Viera, Plašienka, Dušan
Source: Acta geologica slovaca AGEOS - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 21-31
Article