2
by Reichwalder, P.
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 29, č. 4-5(1997), s. 1-4
Article
6
by Reichwalder, P., Elečko, M.
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 29, č. 4-5(1997), s. 5-7
Article
7
by Vozárová, A., Broska, I., Hók, J., Ivanička, J., Reichwalder, P., Soták, J., Spišiak, J.
Source: Guide to geological excursions - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2002 - S. 18-25
Book Chapter