2
by Uher, Pavel
Source: Mineralia slovaca - Roč. 31, č. 3-4 (1999), s. 425-428
Article
3
by Uher, Pavel
Source: Mineralia slovaca - Roč. 32, č. 2 (2000), s. 109-114
Article
4
by Uher, Pavel
Source: Geologica Carpathica - Roč. 54, č. 2 (2003), s. 106
Article
5
by Uher, Pavel
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 238-240
Article
6
by Uher, Pavel
Call Number: IV.194550

Source: Natura carpatica 45 - Košice : Východoslovenské múzeum, 2004 - S. 49-58
Book Chapter
7
by Uher, Pavel
Call Number: IV.194550

Source: Natura carpatica 45 - Košice : Východoslovenské múzeum, 2004 - S. 239, 240
Book Chapter
8
by Uher, Pavel
Call Number: III.222806

Source: Bábkové premeny : zborník príspevkov z Medzinárodnej konferencie bábkových divadiel - Košice : Bábkové divadlo, 2011 - S. 58-64
Article
9
by Uher, Pavel, Kováč, Michal
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 85-100
Book Chapter
10
by Uher, Pavel, Pushkarev, Yury
Source: Geologica Carpathica - Roč. 45, č. 6(1994), s. 375-378
Article
11
12
by Uher, Pavel, Černý, Petr
Source: Mineralia slovaca - Roč. 30, č. 1 (1998), s. 93-94
Article
13
by Uher, Pavel, Černý, Petr
Source: Geologica carpathica - Roč. 49, č. 4 (1998), s. 261-270
Article
14
by Michal, Silvio, Uher, Pavel
Source: Mineralia slovaca - Roč. 31, č. 3-4 (1999), s. 319-320
Article
15
by Broska, Igor, Uher, Pavel
Source: Geologica carpathica - Roč. 52, č. 2 (2001), s. 79-90
Article
16
by Broska, Igor, Uher, Pavel
Source: Western Carpathians and European Hercynides : International conference Osrblie, Slovakia June 2-4, 2001 - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 - S. 8-9
Book Chapter
17
by Ozdín, Daniel, Uher, Pavel
Source: Mineralia slovaca - Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 378-379
Article