1
by Vozárová, Anna
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 7-54
Book Chapter
2
by Vozárová, Anna
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 55-117
Book Chapter
3
by Vozárová, Anna
Source: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 227-231
Book Chapter
4
by Vozárová, Anna
Source: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 233-238
Book Chapter
5
by Vozárová, Anna
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1991 - S. 7-59
Book Chapter
6
by Vozárová, Anna
Source: 50 rokov výuky geológie a paleontológie na Slovensku - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1990 - S. 69-78
Book Chapter
7
by Vozárová, Anna
Source: Hercynian Development of the Western Carpathians and Some Other Segments of European Hercynides - S. 15
Book Chapter
8
by Vozárová, Anna
Source: Hercynian Development of the Western Carpathians and Some Other Segments of European Hercynides - S. 23
Book Chapter
9
by Vozárová, Anna
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1995 - S. 119-123
Book Chapter
11
by Vozárová, Anna
Source: Slovak Geological Magazine - Roč. 3, č. 3 (1997), s. 223-230
Article
12
14
by Vozárová, Anna, Ivanička, Ján
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 119-146
Book Chapter
16
by Vozárová, Anna, Túnyi, Igor
Source: Geologica carpathica - Roč. 54, č. 4 (2003), s. 229-236
Article
17
by Vozárová, Anna, Rojkovič, Igor
Source: Geologica carpathica - Roč. 51, č. 4 (2000), s. 265-278
Article
18
by Vozárová, Anna, Túnyi, Igor
Source: Slovak geological magazine - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 219
Article
20