1
by Vrana, Kamil
Source: Slovak Geological Magazine - Roč. 3, č. 1(1997), s. 5-7
Article
2
by Vrana, Kamil
Source: Podzemná voda - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 115
Article
3
by Vrana, Kamil
Source: Podzemná voda - Roč. 20, č. 2 (2014), s. 179
Article
4
by Čechová, Anna, Vrana, Kamil
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1994 - S. 143-176
Book Chapter
5
by Hanzel, Vladimír, Vrana, Kamil
Source: Podzemná voda - Roč. 3, č. 1(1997), s. 24-37
Article
6
by Vrana, Kamil, Rapant, Stanislav
Source: Slovak geological magazine - Roč. 5, č. 1-2 (1999), s.
Article
7
by Kullman, Eugen, Malík, Peter, Vrana, Kamil
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1994 - S. 63-117
Book Chapter
8
by Hanzel, Vladimír, Vrana, Kamil, Zakovič, Michal
Source: Geologický průzkum - Roč. 32, č. 12(1990), s. 353-356.
Article
9
by Rapant, Stanislav, Bodiš, Dušan, Vrana, Kamil
Source: Slovak Geological Magazine - Roč. 3, č. 1(1997), s. 9-26
Article
12
by Bodiš, Dušan, Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil
Source: Geologické práce. Správy - Č. 108 (2003), s. 9-10
Article
13
by Panák, Daniel, Hanzel, Vladimír, Vrana, Kamil
Source: Podzemná voda - Roč. 16, č. 2 (2010), s. 167-180
Article
14
by Franko, Ondrej, Kullman, Eugen, Melioris, Ladislav, Vrana, Kamil
Source: Podzemná voda - Roč. 3, č. 1(1997), s. 56-79
Article