Príspevok k litostratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství fatrika Strážovských vrchov a Veľkej Fatry

Bibliographic Details
Main Authors: Boorová, Daniela (Author), Borza, Vladimír (Author), Martinský, Ladislav (Author), Peteš, Juraj (Author)
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
ISBN: 80-85314-24-X
Source: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 7-12
Description
Physical Description:Obr. 4, tab. 1, abstrakt v angl., lit. 22 zázn. v angl., ruš., slov.
ISBN:80-85314-24-X