M. Böhmer - M. Kužvart: Vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastných surovín. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993. Vysokoškolská učebnica pre prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. 494 s., 243 obr., 64 tab., 5 text. príloh. Cena 76,30 Sk

Bibliographic Details
Main Author: Slavkay, M. (Author)
Format: Article
Language:Slovak
Subjects:
Source: Geo vestník - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Description
ISSN:0369-2086