Príspevok k poznaniu procesov a časového priebehu zarovnávania v slovenských Karpatoch - ich vzťah k neotektonickým fázam a paleogeografickému vývoju v Paratethýde

Bibliographic Details
Main Author: Dzurovčin, Ladislav (Author)
Format: Article
Language:Slovak
Subjects:
Source: Mineralia slovaca - Roč. 26, č. 2(1994), s. 126-143
Description
Physical Description:Obr. 6,
Bibliography:Res. angl., lit. 121 zázn. v rôz. jaz.
ISSN:0369-2086