Petrológia rulovo-amfibolitového komplexu gemerika na severnom okraji rudnianskeho rajónu. Časť druhá: Postupnosť kryštalizácie minerálov v granite po lokálnom parciálnom tavení metasemipelitu v biotitovej zóne regionálnej metamorfózy

Bibliographic Details
Main Author: Radvanec, Martin (Author)
Format: Article
Language:Slovak
Subjects:
Source: Mineralia slovaca - Roč. 26, č. 4(1994), s. 239-249
Description
Physical Description:Obr. 12, tab. 3,
Bibliography:Res. angl., lit. 15 zázn. v angl., franc., ruš., slov.
ISSN:0369-2086