1
by Vojtko, Rastislav, Beták, Juraj, Hók, Jozef, Marko, František, Gajdoš, Vojtech, Rozimant, Kamil, Mojzeš, Andrej
Source: Geologica carpathica - Roč. 62, č.4 (2011), s. 381-393
Subjects: ...štvrtohory...
Article
2
by Břízová, Eva
Source: 5. paleontologická konferencia - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 15
Subjects: ...paleomeandre paleobotanika štvrtohory Polabie (Česko)...
Book Chapter
3
by Bezerra, Francisco H.R., Fonseca, Vanildo P. da, Lima-Filho, Francisco P., Saadi, Allaoua, Vita-Finzi, Claudio
Source: Engineering geology - Roč. 76, č. 3-4 (2005), s. 191-208
Subjects: ...štrky stekutenie hornín štvrtohory Brazília...
Article
4
by Horniš, Ján
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 53-59
Subjects: ...štvrtohory výskum Slovensko štúdie...
Book Chapter
5
by Mitrović, Biljana
Source: Geologica carpathica - Roč. 55, č. 3 (2004), s. 273-278
Subjects: ...ulitníky pôdy fosílne štvrtohory Smederevo (Srbsko)...
Article
6
by Junge, Frank Wolfgang
Source: Altenburger Naturwissenschaftliche Forschungen - Heft 9 (1998), s. 3-210
Subjects: ...varvity jazerá ľadovcové evolúcia štvrtohory Nemecko...
Article
7
by Ábelová, Martina
Source: 5. paleontologická konferencia - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004 - S. 7-8
Subjects: ...ekosystémy paleontologické štvrtohory Slovensko Morava (Česko)...
Book Chapter
8
by Anastasakis, George
Source: Geologica carpathica - Roč. 58, č. 4 (2007), s. 383-395
Subjects: ...minerály ílové litostratigrafia štvrtohory Stredozemné more...
Article
9
by Konečný, V., Balogh, K., Lexa, J.
Source: Geologica carpathica - Roč. 50, špec. č. (1999), s. 112-115
Subjects: ...vulkanizmus maary neogén štvrtohory Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
10
by Kernátsová, Jana
Source: Slovak geological magazine - Roč. 3, č. 4 (1997), s. 231-246
Subjects: ...malakofauna ekológia štvrtohory Nitrianska pahorkatina (Slovensko) štúdie...
Article
11
by Wheeler, Russel L.
Source: Engineering geology - Roč. 82, č. 3 (január 2006), s. 165-186
Subjects: ...poruchy tektonické zemetrasenia štvrtohory Spojené štáty americké...
Article
12
by Martino, S., Moscatelli, M., Mugnozza, G. Scarascia
Source: Engineering geology - Vol. 72, no. 1-2 (2004), p. 33-55
Subjects: ...zosuny pomery štruktúrne štvrtohory Stredné Apeniny (Taliansko)...
Article
13
by Zuchiewicz, Witold
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 266-267
Subjects: ...neotektonika geodynamika pliocén štvrtohory Západné Karpaty (Poľsko)...
Article
14
by Šarinová, Katarína
Source: Slovak geological magazine - Roč. 12, č. 1 (2006), s. 47-56
Subjects: ...granáty kužele náplavové štvrtohory lukáčovské vrstvy (Slovensko)...
Article
15
by Košťálik, Ján
Source: Mineralia slovaca - Roč. 40, č. 3-4 (2008), s. 155-170
Subjects: ...fosílne pôdy chronostratigrafia štvrtohory Košická kotlina (Slovensko)...
Article
16
by Ábelová, Martina, Maglay, Juraj
Source: Enviromagazín - Roč. 13, č. 5 (2008), s. 26-27
Subjects: ...viate piesky štvrtohory Záhorská nížina (Slovensko) formovanie...
Article
17
by Šimon, Ladislav, Halouzka, Rudolf
Source: Slovak Geological Magazine - , č. 2(1996), s. 103-123
Subjects: ...štvrtohory štúdie...
Article
18
Subjects: ...vulkanizmus K-Ar datovanie paleomagnetizmus štvrtohory Perşani (Rumunsko)...
Article
19
by Kernátsová, Jana
Source: Geologické práce. Správy - Č. 109 (2004), s. 93-100
Subjects: ...mäkkýše fosílne biostratigrafia paleoekológia štvrtohory Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
20
by Gába, Zdeněk, Pek, Ilja, Zimák, Jiří
Source: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, 95 - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989 - S. 63-67
Subjects: ...štvrtohory...
Book Chapter