1
by Klukanová, Alena
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2002 - S. 23-27
Subjects: ...prostredie životné systémy monitorovacie geofaktory Slovensko...
Book Chapter
2
by Hrašna, Miroslav
Source: Acta geologica Universitatis Comenianae 50/1994 - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995 - S. 5-9
Subjects: ...elektrárne jadrové geofaktory lokalizácia Slovensko...
Book Chapter
3
by Ondrášik, Martin
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 71-96
Subjects: ...geofaktory environmentálne mapy zostavenie Vrícko štúdie...
Book Chapter
4
by Hrašna, Miroslav
Source: Acta Geologica Universitatis Comenianae 50/1994 - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995 - S. 5-9
Subjects: ...geofaktory hodnotenie štúdie...
Book Chapter
5
by Dinu, I., Jipa, D., Opreanu, G., Tiliţă, M.
Source: Geologica carpathica - Roč. 53, zvláštne č. (2002), s. 224-226
Subjects: ...ropa kontaminácia pôdy geofaktory Čierne more (Rumunsko : pobrežie)...
Article
6
by Grman, D., Petro, Ľ., Polaščinová, E., Wanieková, D.
Source: Geologica carpathica - Roč. 53, zvláštne č. (2002), s. 234-236
Subjects: ...mapy geologické geofaktory TIBREG (Slovensko : región Tisa-Bodrog)...
Article
7
by Hrašna, Miroslav
Source: Mineralia slovaca - Roč. 35, č. 2 (2003), s. 151-156
Subjects: ...geológia environmentálna geofaktory životného prostredia prostredie geologické terminológia...
Article
8
by Iglárová, Ľubica, Pauditš, Peter
Source: Geológia a životné prostredie - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2002 - S. 28-30
Subjects: ...systémy informačné geofaktory...
Book Chapter
9
by Tometz, Ladislav, Zacharov, Michal
Source: Mineralia slovaca - Roč. 30, č. 4 (1998), s. 275-284
Subjects: ...geofaktory environmentálne výstavba diaľnice neogén kvartér Bidovce (Slovensko) Dargov (Slovensko)...
Article
10
by Malík, Peter, Bím, Miroslav
Source: Podzemná voda - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 16-29
Subjects: ...životné prostredie geofaktory...
Article
11
by Klukanová, Alena
Source: Geologické práce. Správy - Č. 106 (2002), s. 9-14
Subjects: ...geofaktory environmentálne systémy monitorovacie čiastkové Slovensko...
Article
12
by Iglárová, Ľubica, Pauditš, Peter
Source: Geologické práce. Správy - Č. 106 (2002), s. 15-19
Subjects: ...geofaktory environmentálne systémy monitorovacie čiastkové subsystémy Slovensko...
Article
13
by Vlčko, Ján, Vojtaško, Ivan
Source: Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991 - S. 201-207
Subjects: ...geofaktory vplyv štúdie...
Book Chapter
14
by Bašková, Lucia, Petro, Ľubomír, Polaščinová, Erika, Vlčko, Ján
Source: Geologické práce. Správy - Č. 106 (2002), s. 89-96
Subjects: ...prostredie životné systémy monitorovacie geofaktory Slovensko...
Article