1
by Fediuk, Ferry
Source: Journal of Czech Geological Society - Roč. 38, č. 1-2(1993), s. 30
Subjects: ...horniny metamorfované recenzie knižné...
Article
2
by Korikovsky, Sergey P., Molák, Bohumil
Source: Geologica Carpathica - Roč. 46, č. 4(1995), s. 217-226
Subjects: ...horniny metamorfované stav rovnovážny štúdie...
Article
3
by Balla, Zoltán
Source: Geologica Carpathica - Roč. 45, č. 5(1994), dát. october, s. 271-281
Subjects: ...horniny metamorfované...
Article
4
by Kalmár, János, Kovács-Pálfy, Péter
Source: Geologica Carpathica - Roč. 47, č. 4(1996), s. 239-243
Subjects: ...horniny metamorfované...
Article
5
by Bezák, Vladimír, Hurai, Vratislav, Kráľ, Ján
Source: Slovak Geological Magazine - , č. 3-4(1996), s. 185-187
Subjects: ...horniny metamorfované...
Article
6
by Ivan, Peter, Kronome, Balázs
Source: Slovak Geological Magazine - Roč. 2, č. 3-4 (1996), s. 331-334
Subjects: ...horniny metamorfované bázické...
Article
7
by Faryad, Shah Wali
Source: Geologica Carpathica - Roč. 46, č. 2(1995), dát. april, s. 113-123
Subjects: ...horniny metamorfované zloženie metamorfické Zemplinikum...
Article
8
by Kováčik, Martin
Source: Mineralia slovaca - Roč. 33, č. 1 (2001), s. 73-76
Subjects: ...horniny metamorfované polemiky Kokava nad Rimavicou (Slovensko)...
Article
9
by Radvanec, Martin
Source: Mineralia slovaca - Roč. 33, č. 1 (2001), s. 76-79
Subjects: ...horniny metamorfované polemiky Kokava nad Rimavicou (Slovensko)...
Article
10
by Jeleńska, Maria, Mazur, Stanisław, Werner, Tomasz
Source: Geologica carpathica - Roč. 53, č. 5 (2002), s. 283-294
Subjects: ...paleomagnetizmus horniny metamorfované paleozoikum Západné Sudety (Poľsko)...
Article
11
by Biroň, Adrián, Rudinec, Rudolf, Soták, Ján, Spišiak, Ján, Čverčko, Jozef
Source: Tretie geologické dni Jána Slávika - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1995 - S. 23-31
Subjects: ...horniny metamorfované litostratigrafia...
Book Chapter
12
by Biroň, Adrián, Kotulová, Júlia, Magyar, Július, Soták, Ján, Spišiak, Ján
Call Number: Cit. dokument: III....

Source: Tretie geologické dni Jána Slávika - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1995 - S. 39-42
Subjects: ...horniny metamorfované...
Book Chapter
13
by Faryad, Shah
Source: Mineralia slovaca - Roč. 27, č. 1(1995), s. 9-19
Subjects: ...horniny metamorfované...
Article
14
by Hovorka, Dušan
Source: Mineralia slovaca - Roč. 26, č. 1(1994), s. 70-74
Subjects: ...horniny metamorfované...
Article
15
by Dvořák, Jaroslav, Maštera, Lubomír
Source: Časopis pro mineralogii a geologii - Roč. 37, č. 2(1992), s. 168
Subjects: ...horniny metamorfované...
Article
16
by Faryad, Shah Wali
Source: Mineralia slovaca - Roč. 30, č. 3 (1998), s. 235-240
Subjects: ...horniny metamorfované jednotka meliatská...
Article
17
by Gazdačko, Ľubomír, Grabowski, Jacek, Jeleńska, Maria, Kruczyk, Jadwiga, Kądziałko-Hofmokl, Magdalena, Túnyi, Igor
Source: Geologica carpathica - Roč. 53, č. 1 (2002), s. 15-25
Subjects: ...horniny metamorfované magnetizmus remanentný...
Article
18
by Janák, Marian, Kohút, Milan
Source: Geologica Carpathica - Roč. 47, č. 6(1996), s. 359-369
Subjects: ...horniny metamorfované a vyvreté...
Article
19
by Kováčik, Martin
Source: Geologické práce. Správy - Č. 109 (2004), s. 83-92
Subjects: ...horniny metamorfované veporikum Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
20
by Vozárová, Anna
Source: Západné Karpaty - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1991 - S. 7-59
Subjects: ...horniny metamorfované stupeň metamorfózy...
Book Chapter