2
by Fediuk, Ferry
Source: Journal of Czech Geological Society - Roč. 38, č. 1-2(1993), s. 29
Article
3
by Fediuk, Ferry
Source: Journal of Czech Geological Society - Roč. 38, č. 1-2(1993), s. 30
Article
4
by Fediuk, Ferry
Call Number: k recenzov. dielu: 136 s., obr. 39

Source: Časopis pro mineralogii a geologii - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 154
Article
5
by Fediuk, Ferry
Source: Mineralia slovaca - Roč. 33, č. 5 (2001), s. 445-448
Article
7
by Ulrychová, Eva, Fediuk, Ferry, Pauliš, Petr
Call Number: V.228829

Source: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2004 : zborník referátov z 23. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2005 - S. 343-350
Article