1
by Pauliš, Petr
Source: Časopis pro mineralogii a geologii - Roč. 39, č. 1(1992), s. 55-56
Article
2
by Pauliš, Petr
Source: Časopis pro mineralogii a geologii - Roč. 39, č. 1(1992), s. 87-88
Article
3
by Pauliš, Petr
Source: Časopis pro mineralogii a geologii - Roč. 37, č. 2(1992), s. 165-167
Article
4
by Beneš, Martin, Pauliš, Petr
Source: Studie z dějin hornictví 34 - Praha : Národní technické muzeum, 2006 - S. 7-15
Article
5
by Ulrychová, Eva, Fediuk, Ferry, Pauliš, Petr
Call Number: V.228829

Source: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2004 : zborník referátov z 23. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2005 - S. 343-350
Article