1
by Filizova, Ljudmila, Kirov, Georgi N., Petrova, Nadia
Source: Geologica Carpathica - Clays - Roč. 44, č. 1(1993), dát. June, s. 31-34
Subjects: ...klinoptilolit...
Article
2
by Nagyová, Stanislava
Source: Acta Montanistica Slovaca - Roč. 6, č. 3(2001), s. 221-224
Subjects: ...klinoptilolit Nižný Hrabovec etyléndiamín pôsobenie vplyv metódy analýzy štúdie...
Article
3
by Čuvanová, Silvia, Reháková, Mária, Rimár, Ján, Dzivák, Martin
Source: Acta Montanistica Slovaca - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 283-289
Subjects: ...klinoptilolit (minerál)...
Article
4
by Chmielewská-Horváthová, Eva, Lesný, Juraj
Source: Mineralia slovaca - Roč. 26, č. 4(1994), s. 290-295
Subjects: ...klinoptilolit rozpad jadrový rádioizotopy jódu odstraňovanie štúdie...
Article
5
by Franus, W., Dudek, K.
Source: Geologica carpathica - Roč. 50, špec. č. (1999), s. 23-24
Subjects: ...klinoptilolit minerály ílové Západné Karpaty (Poľsko)...
Article
6
by Tomečková, Vladimíra, Pelegrinová, Dominika, Sova, Otto, Guzy, Juraj
Call Number: V.231664

Source: Využitie experimentálnych metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva. II. vedecká konferencia: zborník príspevkov - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010 - S. 54-58
Subjects: ...zeolit klinoptilolit...
Article
7
by Tomečková, Vladimíra, Pelegrinová, Dominika, Sova, Otto, Guzy, Juraj
Call Number: V.231666

Source: Využitie experimentálnych metód pri ochrane zdravia obyvateľstva a životného prostredia. II. vedecká konferencia : zborník abstraktov - Košice : RÚVZ, LF UPJŠ, 2010 - S. 20
Subjects: ...zeolit klinoptilolit...
Article