1

Source: 21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu - Roč. 17, č. 3 (2014), s. 3
Subjects: ...Operačný program Kvalita životného prostredia (operačný program)...
Article
2
by Verešpejová, Adriana
Source: Košický denník - Roč. 1, č. 23(1999), dát. 0503, s. 5
Subjects: ...program zamestnanosti program rozvojový informácie...
Article
3
by Zelina, Miron
Call Number: III.204897

Source: Tradície, premeny a perspektívy psychologického poradenstva a súčasná škola - Košice : Pedagogicko-psychologická poradňa pre stredné školy v Košiciach, 2005 - S. 18-21
Subjects: ...MILÉNIUM (program)...
Book Chapter
4
by Kostúriková, Alena
Source: Enviromagazín - Roč. 11, mimoriadne č. 2 (2006), s. 5
Subjects: ...Národný program podpory zdravia (program : Slovensko) (2005)...
Article
5
by Pittnerová, Žaneta, Helfen, František
Published 1998
Source: Košický večer - Roč. 9, č. 182(1998), dát. 0923, s. 1,2
Subjects: ...program Košice...
Article
6
by pan
Published 1999
Source: Košický večer - Roč. 10, č. 193(1999), dát. 1007, s. 3
Subjects: ...program Košice...
Article
7
by Mihaliková, Martina
Call Number: IV.196141

Source: Ochrana prírody - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2005 - Č. 24 (2005), s. 34-42
Subjects: ...Natura 2000 (program)...
Book Chapter
8
by Mlynarčíková, Dagmar, Talarčík, Milan, Ľach, Michal
Source: Slovenská republika - Roč. 2, č. 95(1995), dát. 0427, s. 9
Subjects: ...program ekologický perspektívy rozhovory...
Article
9
by Lakanda, Martin
Source: Životné prostredie (revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie) - Roč. 46, č. 4 (2012), s. 220-223
Subjects: ...Program obnovy dediny (program)...
Article
10
by jan
Source: Lúč - Roč. 7, č. 151(1998), dát. 0702, s. 3
Subjects: ...SCA Mölnlycke, Gemerská Hôrka (RV) program výrobný program sociálny inform8cie...
Article
11
by Duchoň, Jozef
Published 1995
Source: Košický večer - Roč. 6, č. 85(1995), dát. 0504, s. 1,2
Subjects: ...program...
Article
12
by bm
Published 1997
Source: Košický večer - Roč. 8, č. 236(1997), dát. 1205, s. 1
Subjects: ...program Košice...
Article
13
by sam
Published 1998
Source: Košický večer - Roč. 9, č. 120(1998), dát. 0625, s. 2
Subjects: ...program Košice...
Article
14
by Sabo, Kristián
Published 1998
Source: Košický večer - Roč. 9, č. 186(1998), dát. 0929, s. 1
Subjects: ...program Košice...
Article
15
by bm
Published 1999
Source: Košický večer - Roč. 10, č. 61(1999), dát. 0330, s. 1
Subjects: ...program pripravovaný Košice...
Article
16
by ave
Published 1999
Source: Košický večer - Roč. 10, č. 194(1999), dát. 1008, s. 1
Subjects: ...program...
Article
17
by Macko, Boris
Published 1999
Source: Košický večer - Roč. 10, č. 189(1999), dát. 1001, s. 3
Subjects: ...program predbežny Košice...
Article
18
by Balciar, Igor, Staník, Pavol
Source: Aragonit - Roč. 17, č. 1-2 (2012), s. 43
Subjects: ...jaskyne prevádzkovanie program záchrany...
Article
19
by Balciar, Igor, Staník, Pavol
Source: Aragonit - Roč. 17, č. 1-2 (2012), s. 43
Subjects: ...jaskyne prevádzkovanie program záchrany...
Article
20

Source: Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí - Roč. 19, č. 5 (2014), s. 12
Subjects: ...Operačný program Kvalita životného prostredia (program)...
Article